Digitaal archief Elsevier Weekblad naar KB

Digitaal archief Elsevier Weekblad naar KB

Het archief zal digitaal worden aangeleverd voor het depot. Met de nu gesloten overeenkomst zorgen uitgever en de KB ervoor dat waardevol cultureel erfgoed behouden blijft en, met een vertraging van een jaar, digitaal beschikbaar komt voor onderzoek.

Lily Knibbeler, algemeen directeur van de KB: "Wij zijn hier heel blij mee. Elsevier Weekblad is belangrijk vanuit cultuur-historisch oogpunt. Daarnaast hebben we nog vrij weinig Nederlandse publiekstijdschriften in ons digitale depot, dus dit is een welkome aanvulling en smaakt beslist naar meer."

Arendo Joustra, hoofdredacteur Elsevier: "Ik vind het een prettig idee dat Elsevier Weekblad nu als cultureel erfgoed bewaard blijft en dat de KB daarvoor instaat. Als het archief online komt, kan het ook door onze eigen redactie en onderzoekers worden gebruikt."

Depotfunctie KB

De KB slaat van iedere publicatie die in Nederland wordt uitgegeven één exemplaar op in haar depot. Door de geleidelijke digitalisering van dit enorme opgebouwde papieren archief is het mogelijk om onderzoekers online toegang bieden tot de schatkamers van het geschreven woord via diensten als Delpher en DBNL.