De verdienmodellen van morgen

De verdienmodellen van morgen

 
Daarin staan we als mediasector natuurlijk niet alleen, er zijn nog veel meer sectoren die in de nieuwe digitale wereldorde nog niet hun plek gevonden hebben. Er zijn zelfs sectoren die inmiddels hun bestaansrecht hebben verloren. Dat willen we natuurlijk niet voor onze uitgeefbranche. Die onzekerheid is uiteraard eng en toch moeten we ons als uitgevers blijven realiseren dat het feit dat alles aan het schuiven is niet betekent dat het alleen maar slechter wordt. Nieuwe technieken bieden ook nieuwe mogelijkheden.
 
Hoewel we nog wat tijd hebben omdat papier nog lang een rol zal blijven spelen, moeten we ons blijven realiseren dat het inspelen op de digitale ontwikkelingen van levensbelang is voor de sector: er komt een generatie die echt digital native zal zijn. Maar nu kunnen we nog pionieren en nieuwe dingen uitproberen. En helemaal wanhopig hoeven we niet te zijn, want er zijn wel degelijk nieuwe modellen die we als uitgever kunnen gaan omarmen.
 
De eerste ontwikkeling die ons kan helpen is blockchain. Voor velen is de term verbonden met crypto-currencies als bitcoins, maar dat is slecht één van de mogelijke toepassingen. Blockchain is kortweg een methode om iedere stap in een transactieproces onbetwistbaar vast te leggen en inzichtelijk te maken. De techniek erachter is weliswaar ingewikkeld, maar daarvoor kun je specialisten inschakelen. Het belangrijkste is dat deze ontwikkeling ons als uitgevers echt vooruit kan helpen. Het biedt allerlei mogelijkheden om content op een nieuwe manier te gaan verhandelen.

De digitale economie wordt ook wel een platform-economie genoemd. Kortweg betekent het dat de keten korter wordt en dat aanbieders en afnemers directer bij elkaar komen en elkaar makkelijker kunnen vinden. De uitgever is van oudsher gewend de rol van verbinder, van ‘middleman’ te vervullen. Die rol gaat steeds meer verdwijnen, maar dat betekent niet dat ook de uitgever moet verdwijnen. Die moet zoeken naar een nieuwe rol. Als content niet meer het product is waarvoor betaald wordt, dan moet de uitgever gaan nadenken wat wél het product kan zijn. Platforms hebben bijvoorbeeld moderators nodig en facilitators. Dat zijn rollen die heel goed bij de uitgever passen.
 
Over deze twee ontwikkelingen gaan we u bij praten op inct.spiratie: het zijn twee mogelijke verdienmodellen waarmee uitgevers in een nieuwe economie, die vooral digitaal is, een rol van betekenis kunnen blijven spelen.
 
En dan is er nog een derde ontwikkeling: The internet of things, of IoT. Wat moeten we daar nu weer mee? Kunnen of moeten we er sowieso iets mee? Dat leek ons een mooie vraag om inct.spiratie mee af te sluiten. Een blik naar de toekomst.
 
Op 21 november zullen 8 sprekers u helemaal bijpraten. Vanzelfsprekend stellen we u ook in de gelegenheid om onderling uitgebreid van gedachten te wisselen. Een dag lang op de 23e etage van het WTC in Rotterdam met adembenemend uitzicht: u bent letterlijk even los van de waan van alle dag.
Komt u meepraten, meedenken en meedoen?
 
ALLES WETEN OVER INCT.SPIRATIE: KLIK HIER