Wat is een functioneel ontwerp (FO)?

Wat is een functioneel ontwerp (FO)?
In een functioneel ontwerp worden alle eisen en wensen waaraan een product moet voldoen verzameld en geordend. Bovendien wordt erin beschreven op welke manier dat gebeurt: welke verwachtingen heeft de gebruiker, welke handelingen voert hij uit en welke resultaten leveren die op.

Bij een website of app is bijvoorbeeld de communicatie met de gebruiker of bezoeker het uitgangspunt: welke informatie levert het systeem en op welke manieren kan de bezoeker of gebruiker daarop invloed uitoefenen door input te leveren. Op basis van een functioneel ontwerp moeten de bouwers kunnen bedenken hoe ze ontwerp het beste kunnen realiseren.
Waaraan moet je denken bij het opstellen van een functioneel ontwerp?