Metadata in het uitgeefvak

Metadata in het uitgeefvak

Metadata zijn letterlijk gegevens over gegevens. In de uitgeefsector worden metadata onder meer gebruikt om collecties te beheren en verkoopinformatie uit te wisselen.