Welke restricties gelden er voor metadatasets?

Welke restricties gelden er voor metadatasets?

Metadata hebben tot doel om de communicatie over de objecten waarop zij betrekking hebben te vereenvoudigen. Omdat de gegevensuitwisseling vooral tussen computersystemen plaatsvindt en die niet over ‘gezond verstand’ beschikken, worden er formele eisen gesteld aan de vorm en de inhoud van de gegevens. Welke restricties zijn dat en hoe werken ze?