Masterplan basisvaardigheden geeft leesbevordering stevige impuls

Masterplan basisvaardigheden geeft leesbevordering stevige impuls

In de Miljoenennota is opgenomen dat er bijna dertien miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor leesbevordering. Stichting Lezen is daar blij mee.