Steunmaatregel voor Schrijvers succesvol : 925 schrijversactiviteiten in 2 maanden

Steunmaatregel voor Schrijvers succesvol : 925 schrijversactiviteiten in 2 maanden

Om schrijvers een extra steuntje in de rug te geven hebben de Schrijverscentrale en het Nederlands Letterenfonds een vierde Steunmaatregel voor Schrijvers uitgevoerd om het schrijversbezoek te stimuleren. Het Nederlands Letterenfonds stelde € 250.000 beschikbaar om 50% korting te geven op schrijversbezoeken. Ruim 450 organisaties maakten hier gebruik van, waarvan 10% nieuwe organisaties. Binnen twee maanden is het volledige subsidiebedrag toegekend.