Lokaal nieuws blijft overeind door steun

Lokaal nieuws blijft overeind door steun

Tussen 15 maart en 15 december 2020 heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek via het Tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening 740 huis-aan-huiskranten, lokale omroepen, lokale nieuwswebsites en lokale nieuwsbladen financieel kunnen ondersteunen. Het kabinet had hiervoor 35 miljoen euro beschikbaar gesteld. In totaal is er voor een bedrag van bijna 28 miljoen aan financiële steun geboden om lokaal nieuws blijvend mogelijk te maken tijdens de coronacrisis.

In het voorjaar van 2020 kondigde de minister voor Basis- & Voortgezet Onderwijs en Media het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening aan. Dit fonds was bedoeld voor lokale nieuwsmedia die door de coronacrisis in financiële nood waren geraakt. Terwijl de advertentie-inkomsten daalden, nam de vraag naar lokaal nieuws toe. Daarmee kwam de lokale informatievoorziening onder grote druk te staan.

Om de lokale informatievoorziening blijvend mogelijk te maken tijdens de coronacrisis, konden lokale nieuwsorganisaties bij het Steunfonds een tegemoetkoming aanvragen om noodzakelijke kosten te dekken. Er kon voor drie of meer maanden een krediet worden aangevraagd. In totaal hebben 740 lokale nieuwsmedia verspreid over heel Nederland een krediet ontvangen uit het Steunfonds. Dit zijn huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen, lokale omroepen en lokale nieuwswebsites.

Lokale nieuwsorganisaties die in 2021 nog behoefte hebben aan financiële ondersteuning, kunnen een beroep doen op de generieke regelingen vanuit de Rijksoverheid, zoals de NOW en de TVL. Beide regelingen zijn in het vierde kwartaal van 2020 uitgebreid, waardoor lokale nieuwsorganisaties in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning. 

Meer informatie bij het Stimuleringsfonds