KVB Boekwerk brengt jaarlijkse Uitgeversmonitor uit

KVB Boekwerk brengt jaarlijkse Uitgeversmonitor uit

In de Uitgeversmonitor 2019 geeft KVB Boekwerk een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de Nederlandse boekensector. Om recht te doen aan de diversiteit van het uitgeeflandschap worden de uitgeverijen in vier kwarten verdeeld, gebaseerd op hun consumentenomzet.

Eerst algemeen: vorig jaar werd 60% van de boeken in de boekhandel verkocht, 40% ging online. Die verhouding geldt voor alle vier kwarten.  

In het eerste kwart, de grote uitgeverijen, werden 15% meer titels (ISBN’s) verkocht, maar de omzet per titel nam met 20% af. Terwijl de gemiddelde consumentenprijs steeg van € 9,30 naar € 10,00.

In kwart twee lag de gemiddelde prijs per boek een stuk hoger op. € 15,40. Ook de gemiddelde omzet per titel ligt een stuk hoger dan bij de grote bedrijven. Volgens KVB Boekwerk komt dit doordat de iets kleinere uitgeverijen relatief meer fictie uitgeven.

In het derde kwadrant zijn veel uitgevers van kinderboeken te vinden. Doordat er meer titels zijn verschenen is de omzet per titel met 17% gedaald. De gemiddelde prijs per boek was in dit segment € 12,30.

Ten slotte het vierde kwart. Die zijn weliswaar klein, maar ze zijn wel met heel veel: 4.200 uitgeverijen die maar liefst 75.800 verschillende titels verkopen. In 66% van de gevallen gaat het om een literair-culturele titel. De gemiddelde prijs is € 10,00.

Voor alle gegevens en overzichten zie de complete KVB Boekwerk Uitgeversmonitor 2019