ThiemeMeulenhoff integreert atlas Alcarta in lesomgeving De Geo

ThiemeMeulenhoff integreert atlas Alcarta in lesomgeving De Geo

ThiemeMeulenhoff introduceert de alles-in-éénoplossing voor het vak aardrijkskunde. Vanaf nu is de nieuwste online atlas - Alcarta online premium - geïntegreerd in de digitale leeromgeving van De Geo, de meest gebruikte aardrijkskundemethode in Nederland. Doordat de digitale lesmethode en de atlas op elkaar zijn afgestemd, sluiten de benodigde kaarten naadloos aan bij de lesstof. Docenten krijgen daarmee veel meer mogelijkheden om de lessen aardrijkskunde voor de leerlingen inzichtelijker, aantrekkelijker en interactiever te maken.

Meer inzicht met Alcarta online premium

De nieuwe Alcarta online premium bevat uitgebreide kaartstatistieken en analysemogelijkheden. “De nieuwe datasets en anamorfosekaarten geven leerlingen meer inzicht in verhoudingen en verschillen, doordat kaarten, landen en gebieden gemakkelijk te vergelijken zijn”, aldus Maarten Boddaert, initiatiefnemer van Alcarta. Elke kaart in Alcarta online premium is daarnaast te openen in Google Earth om een beter beeld te krijgen van een gebied of land. Dat biedt voor leerlingen grote voordelen: interactieve visualisaties dragen bij aan het verscherpen van het wereldbeeld.

Complete digitale leeromgeving

Met de integratie van Alcarta online premium in de digitale leeromgeving van De Geo is er één centrale plek waar leerlingen hun huiswerk kunnen maken en docenten hun les voorbereiden. Pieter Fock, als portfolio-manager bij ThiemeMeulenhoff verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van De Geo: “Deze alles-in-één-oplossing geeft aardrijkskundedocenten nieuwe mogelijkheden voor de vormgeving van hun lessen en opdrachten. Zowel leerlingen als docenten hebben nu altijd en overal een atlas bij de hand.”

Goede voorbereiding op nieuwe eindexamen

Met het verdwijnen van de verplichte papieren atlas bij het centraal examen Aardrijkskunde, biedt de integratie van De Geo en Alcarta alle bronnen die nodig zijn voor goed aardrijkskundeonderwijs. Vanaf 2021 krijgen havo- en vwo-leerlingen een bronnenkatern bij het eindexamen, onder andere met kaarten uit Alcarta. Met De Geo en Alcarta leren ze in de voorbereiding alvast de onmisbare kaartvaardigheden voor het examenprogramma.