Commissariaat voor de Media doet mee aan KvK Business Challenge

Commissariaat voor de Media doet mee aan KvK Business Challenge

Het Commissariaat doet mee aan de KvK Business Challenge. Nu hun toezichtveld in toenemende mate groeit, zijn zij op zoek naar innovatieve oplossingen om het toezicht op de audiovisuele media verder te verbeteren. De KvK Business Challenge brengt corporates en mkb/zzp-ondernemers online én fysiek met elkaar in contact om samen innovatieve, nieuwe business te ontwikkelen.

De challenge van het CvdM luidt als volgt: Welke intelligente tools stellen ons in staat om nog beter en effectiever toezicht te houden op (de content van) het toenemend aantal mediabedrijven dat onder ons toezicht valt?

Het CvdM is op zoek naar innovatieve softwaretools, concepten en technologieën waarmee ze video, audio, tekst en metadata in audiovisueel media-aanbod kunnen identificeren, opslaan en analyseren. Hierbij zoeken ze vooral naar sponsoring, productplaatsing, (sluik)reclame, vermijdbare uitingen, aanzetten tot haat en mogelijk schadelijke inhoud voor jongeren. Deze tools moeten kunnen werken binnen verschillende technieken, distributiemethoden en internationaal beeldmateriaal.

De KvK Business Challenge van het Commissariaat voor de Media loopt tot en met 9 november 2020.