commissariaat voor de media


Commissariaat: Het publieke mediabestel moet in transitie om het te kunnen behouden

Om het publieke mediabestel te behouden, moet het in transitie. Voor de hele sector geldt de opdracht om gezamenlijk te onderzoeken wat nodig is om het bestel toekomstbestendig te maken. Langer wachten of slechts oplappen van onderdelen is geen optie meer. Dat is de conclusie die het Commissariaat voor de Media trekt in zijn reflectie Kijk samen verder!


Commissariaat voor de Media Jaarverslag 2021: Klaar voor het nieuwe speelveld

Het medialandschap blijft voortdurend veranderen. In 2021 heeft het Commissariaat voor de Media een nieuwe bestuurlijke en organisatorische basis gelegd om in dit bewegende speelveld zijn taak als toezichthouder te kunnen vervullen. Zo kan het Commissariaat nu en in de toekomst doelgericht en flexibel bijdragen aan het behoud van een onafhankelijk, pluriform, toegankelijk en veilig media-aanbod. Met het jaarverslag wordt inzicht gegeven in de activiteiten en behaalde resultaten, inclusief de jaarrekening.


Commissariaat voor de Media publiceert Digital News Report Nederland 2022

Het Digital News Report Nederland 2022 gaat over nieuwsgebruik in Nederland. Samen met het Reuters Institute for the Study of Journalism heeft het CvdM het onderzoek begin 2022 voor de vijfde keer uitgevoerd. Vlak voordat Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel. Korte conclusie: Vertrouwen in nieuws iets gedaald, vertrouwen in nieuwsmerken blijft stabiel. Het rapport is hier te lezen/downloaden