commissariaat voor de media


Jaarverslag 2020 Commissariaat voor de Media: meer content en technologie

Met het jaarverslag geeft CvdM inzicht in de activiteiten en behaalde resultaten, inclusief de jaarrekening. In 2020 lag het accent van het toezicht op de wijziging van de Mediawet door de implementatie van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten, de voorbereiding op een nieuwe vijfjarige concessieperiode voor de landelijke publieke omroepen en onderzoek naar de redactiestatuten.


Commissariaat voor de Media doet mee aan KvK Business Challenge

Het Commissariaat doet mee aan de KvK Business Challenge. Nu hun toezichtveld in toenemende mate groeit, zijn zij op zoek naar innovatieve oplossingen om het toezicht op de audiovisuele media verder te verbeteren. De KvK Business Challenge brengt corporates en mkb/zzp-ondernemers online én fysiek met elkaar in contact om samen innovatieve, nieuwe business te ontwikkelen.


Commissariaat voor de Media publiceert jaarverslag

Het Commissariaat voor de Media heeft haar jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Het was volgens hen zelf een bewogen jaar: niet alleen organisatorisch, maar ook voor wat betreft de toezichthoudende taken in een sterk veranderend medialandschap.


Kwart van gemeenten geeft lokale media te weinig geld

In Nederland verzorgen zo’n 250 publieke media-instellingen in 346 gemeenten het media-aanbod. Deze gemeenten dienen zorg te dragen voor de bekostiging van het functioneren van deze instellingen. Hoewel 99% van de gemeenten voldoen aan deze plicht is bij een kwart de financiering niet voldoende.


Nederlandse mediaconsument centraal in Toezichtbrief 2019

Jaarlijks publiceert het Commissariaat voor de Media de toezichtsbrief. In deze brief zetten zij uiteen welke thema’s, naast de reguliere toezichtstaken, speciale aandacht zullen hebben. Zo wil men kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in het medialandschap.