Monopolie van Big Four in tech moet doorbroken worden

Monopolie van Big Four in tech moet doorbroken worden

De Big Four in tech, Facebook, Apple, Google en Amazon, maken volgens een commissie van het Huis van Afgevaardigden misbruik van hun dominante positie. De commissie stelt verregaande ingrepen voor om de macht van deze bedrijven in te perken en concurrentie meer ruimte te geven.

De commissie deed meer dan een jaar onderzoek naar de rol en macht van de vier bedrijven. Hun conclusie is duidelijk: de techreuzen zijn monopolisten die sterk doen denken aan oliebaronnen en spoorweggiganten uit het begin van de Amerikaanse geschiedenis.

In het rapport wordt niet ontkend dat de bedrijven goede dingen doen, maar de nadruk ligt toch vooral op de dominante positie die ieder van hen heeft weten te verwerven. De commissie verwijt de bedrijven die positie te misbruiken. Kleinere en nieuwe concurrenten kunnen bijna niet toetreden tot de gebieden die deze bedrijven bezetten. Ook de positie van de consument is slecht door de invloed van deze vier, waarbij vooral privacy-elementen een rol spelen. De toegang tot kennis, informatie en nieuws wordt oko teveel door deze partijen gecontroleerd en bepaald.

De commissie, die vooral uit Democraten bestaat, stelt dan ook voor deze bedrijven op te splitsen. Dat voorstel lijkt onder hun tegenstrevers, de Republikeinen, niet echt populair. Waar beide partijen elkaar wel kunnen vinden zijn de concurrenten meer ruimte te geven, bv door het voor de 4 moeilijk te maken om veelbelovende startups direct op te kopen.

Waar liggen volgens het rapport de knelpunten voornamelijk bij de bedrijven? Google heeft een monopolie op online zoeken en adverteren. Ook het via Android informatie verzamelen noemt de Commissie zorgelijk. Amazon heeft de macht als het gaat om online winkelen. Apple oefent via zijn App Store een monopoliemacht uit die eigen apps stelt boven apps van derden. Onder andere Spotify klaagt hier al langer over. Facebook bepaalt de markt voor sociale netwerken en data-verzamelen.

Amazon, Google, Apple en Facebook hebben via verklaringen gereageerd op het rapport. Zij benadrukken dat ze juist innovatie bevorderen en de consument toegang geven tot gratis diensten (Google, Facebook), de goedkoopste producten (Amazon) of betrouwbare apps (Apple). 

Het Amerikaanse Congres zal na de verkiezingenbuigen het rapport bespreken.