Audax zet CEO Casper de Nooijer op non actief

Audax zet CEO Casper de Nooijer op non actief

Bij de Audax Groep is een onoverbrugbaar verschil ontstaan over de strategie, de implementatie en het tempo ervan tussen de aandeelhouders en CEO Casper de Nooijer, mede onder invloed van de coronasituatie. Daarom is besloten om de CEO op non-actief te stellen. Aandeelhouder Hubert de Leeuw is namens de aandeelhouders gevraagd om de functie van CEO tijdelijk waar te nemen tot dat er een opvolger wordt benoemd. Samen met de andere bestuurders, CFO Jeroen Naalden en CCO Stefan Hutten, vormt hij de directie van de Audax Groep.

Hubert de Leeuw: “De strategie van de Audax Groep is helder. Die strategie kent twee pijlers. We blijven onze positie als uitgever en distributeur van tijdschriften en boeken behouden en waar mogelijk verder versterken waarbij uitgevers belangrijke opdrachtgevers voor ons zijn. Daarnaast versterken we de retailactiviteiten van onze franchisers en van onze eigen winkels door verdere groei en uitbreiding van ons assortiment. Beide pijlers krijgen inhoud door innovaties en verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering. We zien de voordelen van schaalvergroting, maar sturen momenteel, mede door de invloed van de Coronacrisis in moeilijke omstandigheden, op beheerste groei. In de afgelopen tijd is er een onoverbrugbaar verschil ontstaan tussen de CEO en de aandeelhouders over de inhoud van de strategie, de implementatie en het tempo ervan. Daarbij liepen de meningen zo ver uit elkaar dat we besloten hebben om de CEO op non actief te stellen.”

De commissarissen van de Audax Groep Joop Brakenhoff, Jan Brouwer en Ingrid Faber hadden al besloten om hun functie op 10 september neer te leggen om de aandeelhouders en de overige leden van de Raad van Commissarissen in staat te stellen de governance opnieuw vorm te geven. Dat betekent dat de Raad van Commissarissen momenteel bestaat uit de commissarissen Luc van Os en Femke de Leeuw. De commissarissen en aandeelhouders zullen zich op korte termijn beraden op de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen om zo het toezicht te borgen.