Hogeschool Inholland laat studenten samenwerken met werkveld

Hogeschool Inholland laat studenten samenwerken met werkveld

De vernieuwde opleidingen Communicatie en Crossmediale Communicatie van Hogeschool Inholland bieden volop kansen voor het werkveld om samen met gedreven studenten te werken aan communicatie- en mediavraagstukken. Dus als u een project heeft dat door studenten uitgevoerd kan worden, dan komt Inholland graag met u in contact.

De studenten werken het hele studiejaar door aan praktijkopdrachten. Zij leren op een geheel vernieuwde manier; leren door te doen. Bedrijven of organisaties kunnen hiervoor (cross mediale) communicatie vraagstukken aanleveren waarbij ze de hulp van onze studenten kunnen gebruiken. Deze vraagstukken kunnen onder andere bestaan uit onderzoeksvragen, het opleveren van een communicatieplan, het bedenken en uitvoeren van een communicatiecampagne, het bedenken en testen van een communicatieconcept en het creëren van content.

Wat kunt u als opdrachtgever verwachten?

  • dat studenten zich inspannen om het vooraf bepaalde resultaat te realiseren;
  • dat de opleiding daarbij voldoende ondersteuning biedt met expertise;
  • dat u van de opgeleverde producten vrij gebruik kan maken;
  • dat er geen kosten zijn verbonden aan de inzet van de studenten (los van eventuele kosten voor de productie).

Als opdractgever biedt u studenten een rijke leerervaring en ontvangt daar inspiratie voor terug. Geïnteresseerd?  Neem contact op met: Stephanie.terpstra@inholland.nl of elvira.bazuin@inholland.nl