Letterenfonds verbreedt tijdelijke steunmaatregel: 'Van maker tot lezer'

Letterenfonds verbreedt tijdelijke steunmaatregel: 'Van maker tot lezer'

Vorige week is de tijdelijke steunmaatregel ‘Van maker tot lezer, de uitbreiding’ geopend. Schrijvers, literair vertalers in het Nederlands, illustratoren of graphic novelists wiens werk in de beleidsperiode 2017-2020 direct of indirect ondersteund is door het Letterenfondsof die in 2020 een boek publiceren dat direct of indirect is ondersteund door het Letterenfonds komen in aanmerking.

De aanvullende beurs bedraagt 2.500 euro zodat de makers, ook in deze in tijden van social distancing, een brug kunnen blijven slaan naar de potentiële lezers of kunnen investeren in hun cultureel ondernemerschap. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, zolang het budget strekt.

De tijdelijke regeling vormt ‘Van maker tot lezer, de uitbreiding’ vormt een aanvulling op de eerder geopende tijdelijke regeling ‘Van maker tot lezer’.

De beurs kan worden aangewend voor bijvoorbeeld participatie in (online) leesclubs en optredens, het verbeteren van de eigen websites, of het maken van podcasts. Om een idee te krijgen van de verschillende mogelijkheden die aanvragers in de eerste maanden binnen de regeling ‘Van maker tot lezer’ hebben benut, heeft het Letterenfonds een aantal honoreringen gepubliceerd.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in maximaal acht weken afgehandeld. De aanvraagperiode loopt tot 15 november 2020, maar de behandeling van aanvragen wordt eerder gestopt als het subsidieplafond is bereikt.

De verdere voorwaarden en het online aanvraagformulier voor de regeling ‘Van maker tot lezer, de uitbreiding’ zijn te vinden op de subsidiepagina. Daar staat ook informatie over de eerder geopende regeling ‘Van maker tot lezer’.