Tijdschriften in de wachtkamer: het mag weer

Tijdschriften in de wachtkamer: het mag weer

Het RIVM heeft op hun website aangegeven dat de aanwezigheid van tijdschriften in wachtkamers en bij kapsalons en dergelijke, onder voorwaarden weer is toestaan. Harriët Schrier, Directeur Magazine van de Media Associatie (MMA) heeft hierover een bericht aan de ANKO gestuurd. Naar haar mening staat niets meer in de weg om tot levering over te gaan. Via de contactpersoon bij VNO-NCW zal zij trachten deze aanpassing ook voor het voetlicht te krijgen bij andere betrokken brancheorganisaties (horeca, schoonheidsspecialisten, etc.).

Het bericht luidt:

Hierbij bericht ik je dat het RIVM inmiddels de richtlijn over de aanwezigheid van tijdschriften in wachtkamers/kapsalons heeft aangepast op hun website. De tekst luidt nu als volgt:

Maak regelmatig de stoelen, leuningen, overige deurklinken, koffie-/watervoorziening, speelgoed, tijdschriften en tafels in de wachtkamers en het toilet schoon. Minimaal 1 keer per dag.

Deze informatie is hier te vinden.

Op basis van bovenstaande aanpassing van het RIVM stellen wij het zeer op prijs als het ANKO protocol op korte termijn, inzake de aanwezigheid van tijdschriften in kapsalons, wordt aangepast en dat jullie de leden hiervan op de hoogte te brengen. De leveranciers van de leesmappen/tijdschriftpakketten staan in de startblokken om jullie leden weer van tijdschriften te voorzien, zodat de klanten weer op korte termijn van deze mooie producten kunnen genieten. Uiteraard zorgen de leveranciers ervoor dat de gezondheid van de klanten en medewerkers wordt gewaarborgd.”