Chris Herschdorfer stopt als uitgeefdirecteur Atlas/Contact

Chris Herschdorfer stopt als uitgeefdirecteur Atlas/Contact

Chris Herschdorfer, uitgeefdirecteur, vertrekt bij Atlas Contact. Herschdorfer heeft besloten een sabbatical in te lassen om zich te bezinnen over wat hij wil gaan doen. Verloren voor het uitgeefvak en boekenbranche is hij zeker niet.

Ik ben buitengewoon trots op wat Atlas Contact de afgelopen jaren heeft bereikt na een turbulente periode drie jaar geleden. De uitgeverij staat er goed voor. 2019 was inhoudelijk en financieel een succesvol jaar en de vooruitzichten voor de toekomst zijn goed, ook in deze ongewisse tijden. De ondernemingszin, creativiteit, talent en inzet van iedereen bij Atlas Contact en Business Contact maken het voor mij makkelijker een moeilijk besluit te nemen.

Begin dit jaar bleek ik ziek te zijn en kreeg rust voorgeschreven. Deze periode gaf mij ruimte om na te denken over mijn ambitie en hoe ik mijn carrière na meer dan vijfentwintig jaar in het boekenvak wens voort te zetten. Een en ander moet zich nog verder concretiseren en na een sabbatical zie ik uit naar een volgende stap in mijn loopbaan. Een waarin ik mijn liefde voor het boek meer hands-on kan invullen. Het is een groot voorrecht geweest met zulke talentvolle collega’s te hebben mogen samenwerken.

Geneviève Waldmann: ‘Chris heeft de afgelopen jaren, eerst op interim-basis, daarna als uitgeefdirecteur, Atlas Contact geleid. In een kleine drie jaar heeft hij de uitgeverij voorzien van een stabiele basis. Het bedrijf staat er goed voor. 2019 wordt gekenmerkt door grote successen. Ik betreur het dat Chris om persoonlijke redenen zijn verdere carrière op een andere manier invulling wil geven, maar respecteer uiteraard zijn keuze. Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep is hem buitengewoon dankbaar voor zijn grote inzet en loyaliteit.’ 

De dagelijkse leiding van Atlas Contact wordt gevormd door Edo Dietvorst en Leonoor Broeder. Dat was een tijdelijke maatregel na de ziekte van Herschdorfer, maar die wordt nu voortgezet.