Uitgeverijen, PO-raad, OCW en SLO helpen bij thuisonderwijs

Uitgeverijen, PO-raad, OCW en SLO helpen bij thuisonderwijs

Scholen die nu thuisonderwijs verzorgen doen dat doorgaans voor het eerst. Daarom hebben de educatieve uitgeverijen, PO-raad, het ministerie van OCW en SLO gezamenlijk handvatten ontwikkeld voor scholen in het primair onderwijs die daar behoefte aan hebben.

Deze handvatten zijn te vinden op lesopafstand.nl. SLO doet op deze plek concrete suggesties voor het prioriteren van leerdoelen in de vakgebieden in taal/lezen, rekenen/wiskunde en oriëntatie op jezelf en de wereld. Deze suggesties komen stapsgewijs beschikbaar voor alle (combinaties van) leerjaren in het primair onderwijs.

Uitgeverijen maken dit vervolgens concreet met suggesties voor prioritering in hun eigen leermiddelen en uitwerkingen voor afstandsonderwijs.

De PO-raad biedt op diezelfde site zogeheten kaarten om schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders te helpen bij het maken van keuzes in het onderwijsproces.

 

Bron: GEU