Stoppen Tom Kabinet leidt tot kamervragen

Stoppen Tom Kabinet leidt tot kamervragen

Vorige week werd duidelijk dat Tom Kabinet gaat stoppen. Na de uitspraak van het Europese Hof zag het bedrijf geen toekomst meer. De uitspraak werd door De Mediafederatie vanzelfsprekend gezien als een overwinning. Toch krijgt de affaire wellicht een staartje.

Twee VVD-kamerleden stellen vragen naar aanleiding van de uitspraak en de gevolgen. Zij willen onder meer weten hoe deze uitspraak overeen komt met het e-lendingconvenant, waar het uitgangspunt is het klantvriendelijke 'one copy multiple users'-model? Waarom geldt dit model enkel voor de openbare bibliotheek maar niet voor marktpartijen? 

In totaal zijn er 10 vragen gesteld: zie document hieronder.

Binnenkort interviewt inct Marc Jellema, oprcihter Tom Kabinet over de gang van zaken.