Bijna 30.000 nieuwe boeken in Delpher

Bijna 30.000 nieuwe boeken in Delpher

De KB en negen andere instellingen hebben bijna 30.000 nieuwe boeken aan Delpher toegevoegd. Ongeveer 5.000 van de titels waren al beschikbaar op het Geheugen, maar zijn vanaf nu ook full text terug te vinden in Delpher. Ze vormen een mooie inhoudelijke aanvulling op de collectie. Hieronder een overzicht in vogelvlucht.

Meer dan 2.000 nieuwe kinderboeken

Er zijn ruim 2.000 kinderboeken bij gekomen van divers allooi.

'Leerzame' boekjes zoals het belerende Kleine gallery van prenten en spreuken voor de jeugd (1838) (zie openingsbeeld) of Nederlandsche Kleederdragten: een geschenk voor knapen en meisjes (1839) . In

Daarnaast kunt u nieuwe prentenboeken bewonderen van de 18de tot de 20ste eeuw zoals Het olijke oude wijfje met haar tra-la-la (1865), Uit Logeren (1899) en *De verschrikkelijke reis-avonturen van Bartel Paauw (1878).

Aan avonturenverhalen voor de jeugd ontbreekt het ook niet. Bijvoorbeeld deze Tarakanner tegen wil en dank (1936) of Hermans luchtreis: de nachtelijke activiteiten van een Amsterdamschen jongen (1910).

Opvoedkundige leerboeken en schoolboeken

Van het Nationaal Onderwijsmuseum en het Stadsarchief Deventer zijn er ongeveer 500 schoolboeken toegevoegd. Het is bijzonder leuk om ook eens te kijkje te nemen, de oefeningen (proberen) te maken of de geschiedschrijving van weleer te bestuderen.

Zie bijvoorbeeld: Ons rekenonderwijs: een volledig stel boeken met een handleiding voor de lagere school (1920), De moedertaal: een leesboek met taaloefeningen (1905) of Leesboek voor jonge lieden over de merkwaardigste gebeurtenissen uit de geschiedenis des Vaderlands (1840).

Reisverhalen, zeehelden en avonturiers

Vanuit het Geheugen komen er verhalen over zeehelden en avonturiers bij. Voorbeeld: Italiaanse reisverhalen, een samenwerking tussen de KB, de UB Groningen en het Koninklijke Nederlands Instituut in Rome.

Vrouwenarbeid van de periode tot 1940

Van Atria komen er weer 178 nieuwe boeken bij met als centrale thema vrouwenarbeid: van nog steeds actuele thema's zoals De verhouding tusschen mannen- en vrouwenloon (1931) tot een Beknopte leidraad bij beroepskeuze voor meisjes (1938).

En nog veel meer

Uiteraard is dit slechts een kleine selectie. Zo zijn er ook nog driestuiversromans, er is oorlogsmateriaal en Friese literatuur. Neem vooral zelf een kijkje in het nieuw toegevoegde materiaal

N.B.: boeken die na 1940 zijn verschenen, zijn vanwege het auteursrecht alleen in de KB te raadplegen.