Vrouwen en niet-Westerse personages ondervertegenwoordigd in schoolboeken

Vrouwen en niet-Westerse personages ondervertegenwoordigd in schoolboeken

In Nederlandse schoolboeken komen veel minder vrouwelijke dan mannelijke personages voor, en ook relatief weinig personages met een niet-Westerse achtergrond. Ook is er sprake van impliciete stereotypering.