Onderzoek naar redactiestatuut van start

Onderzoek naar redactiestatuut van start

Onafhankelijkheid van de media is een van de cruciale waarden van onze democratie die de Mediawet borgt. Het redactiestatuut is daarbij een belangrijk instrument. Daarom start het Commissariaat voor de Media eind 2019 een onderzoek naar het gebruik en de werking van redactiestatuten bij zowel publieke als commerciële media-instellingen (televisie, radio, non-lineair aanbod).

In de Mediawet is opgenomen dat publieke en commerciële media-instellingen (lineair en non-lineair) over een redactiestatuut dienen te beschikken. In het redactiestatuut moeten de journalistieke rechten en plichten van de medewerkers zijn vastgelegd. Ook moet het statuut de scheiding tussen redactie en commercie waarborgen.
 
Daarnaast staat in de Mediawet dat commerciële media-instellingen zonder redactiestatuut geen sponsor- en productplaatsingsovereenkomsten mogen sluiten. Er zijn geen vorm- of inhoudelijke voorschriften over hoe een redactiestatuut moet worden opgesteld.
 
Heeft u, als publieke of commerciële media-instelling, een verzoek ontvangen om aan het redactiestatuutonderzoek deel te nemen, dan kunt u hieronder het vragenformulier downloaden.