Nieuw rapport Wischenbart over verkoop digitale producten

Nieuw rapport Wischenbart over verkoop digitale producten

Rüdiger Wischenbart en Michaela Anna Fleischhacker hebben weer een versie van The digital consumer book barometer uitgebracht. Hierin zijn cijfers van en ontwikellingen in de verkoop van e-books en luisterboeken in Duitsland, Canada, Italië, Nederland en Spanje verzameld en met elkaar vergeleken. De Nederlandse cijfers zijn afkomstig van het CB.

Dit jaar is de definitie verbreed van e-book naar digitaal boek, omdat consumenten de vorm steeds minder belangrijk vinden: ze zoeken de presentatie die het meest comfortabel is op het moment dat ze de inhoud tot zich willen nemen. Soms is dat een lezen in e-book, soms is dat swipen door een app of luisteren naar een audioboek.

Enkele opmerkelijke trends

In vergelijking met de andere onderzochte landen kent Nederland opvallende vakantiepieken: in juli en augustus wordt significant meer verkocht. Rond Sinterklaas en kerst is geen piek waarneembaar. In Canada zijn de zomermaanden juist slap en wordt er in de winter meer verkocht.

Bij de prijs die per exemplaar wordt betaald zien we pieken bij € 4,-, € 6, en € 8,-. De piek bij € 4 is de laatste jaren wat kleiner geworden, die bij € 8,- is juist wat gegroeid. Over het geheel betaalde de consument het aflopen jaar iets meer dan de jaren ervoor. In alle onderzochte landen zijn er weinig e-books van meer € 10,- verkocht, op Canada na. In Duitsland verkopen luisterboeken van meer dan € 20,- in tegenstelling tot dure e-books opvallend goed.

In Nederland valt 80% van de verkochte eenheden in het genre fictie. De rest is non-fictie en young adult. In andere landen doen ook romantiek en spanning het goed; het kan zijn dat in de Nederlandse cijfers dit onderscheid niet is gemaakt.  

Het hele rapport is (na inschrijving) gratis te downloaden.