Raad van Cultuur: 'ontwikkel één Nederlands online mediaplatform'

Raad van Cultuur: 'ontwikkel één Nederlands online mediaplatform'

Al vóór 2021 moet er één online platform komen waar alle Nederlandse programma’s voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te vinden zijn. Overheid, publieke en commerciële zenders moeten hier snel en intensief voor samenwerken. Ook moet de organisatie van het omroepbestel op korte termijn worden aangepast aan online mediagebruik. Dat adviseert de Raad voor Cultuur naar aanleiding van de omroepbrief, die minister Slob (media) voor de zomer aan de Tweede Kamer stuurde.

De minister moet toezien op de snelle ontwikkeling van het gezamenlijke online platform. Hierin moeten bestaande platforms als NPO Start, NPO Start Plus en NLZiet samenwerken. Ook commerciële platforms, zoals Videoland, KIJK en RTLXL moeten zich bij het nieuwe online platform kunnen aansluiten. Het platform moet hét onlineadres worden voor Nederlandse mediaproducties als tegenwicht aan buitenlandse mediaplatforms.

Vindbaar, toegankelijk en betaalbaar

Nederlanders kijken en luisteren dit jaar voor het eerst vaker online dan naar traditionele radio en tv. Internationale superplatforms, zoals Youtube, Spotify, Netflix en Videoland, spelen hier handig op in. Later dit jaar komen hier Disney+ en AppleTV+ bij. Gebruikers betalen voor veel van die diensten abonnementskosten. De raad vindt het belangrijk dat Nederlandse publieke programma’s voor iedereen vindbaar, toegankelijk en betaalbaar blijven.

De inhoud voorop

De ‘omslag naar online’ heeft  ook verregaande implicaties voor de manier waarop het publieke mediabestel is ingericht. Het versterken van de kwaliteit van Nederlandse mediaproducties staat daarbij voorop. De raad adviseert om de NPO een sterkere regisserende rol te geven door ‘domeinmanagers’ aan te stellen. Die moeten op basis van heldere prestatieafspraken in overleg met omroepen en buitenproducenten tot een programmatische invulling  komen voor ‘aanboddomeinen’, zoals nieuws, opinie, samenleving, kennis, sport, expressie en amusement. De organisatie van de NPO en de samenwerking met de omroepen wordt hier op aangepast.

Regioprogrammering & reclame

De raad ziet weinig heil in de ministeriële plannen voor het omvormen van NPO3 tot een kanaal voor regio-gebonden programmering en adviseert de NPO en de regionale omroepen om tot ‘vensterprogrammering’ te komen. Daarbij vullen regionale omroepen per verzorgingsgebied een beperkt deel van de zendtijd op de landelijke televisiezenders. De raad ziet geen aanleiding voor een generiek online reclameverbod, wél voor reclamevrije jeugdprogrammering, via alle kanalen en op alle tijdstippen.

Met het ongevraagde advies scherpt de raad eerdere adviezen uit 2018 en 2014 aan en plaatst deze in het licht van de beleidsvoornemens van minister Slob. Op woensdag 11 september debatteert de Tweede Kamer over zijn brief.