Kranten, dagbladen en magazines blijven populair

Kranten, dagbladen en magazines blijven populair

Uit de meest recente bereikcijfers van het NOM blijkt dat de print versies van kranten, dagbladen en tijdschriften nog steeds populair zijn. De bereikscijfers bleven gelijk en in sommige sectoren was zelfs een stijging te melden.

Kranten en Dagbladen

Op een gemiddelde dag lezen ruim 4 op de 10 Nederlanders een gedrukte krant. Dat staat voor bijna 6 miljoen Nederlanders van 13 jaar en ouder. Ten opzichte van de vorige editie van NPM is het gemiddeld bereik van de gezamenlijke dagbladen met 5.888.000 dertienplussers op peil gebleven.

De gedrukte krant weet ondanks het overvloedige media-aanbod de aandacht van de lezers lang vast te houden. In de laatste NOM-meting komt de leesduur uit op bijna 33 minuten. De leesduur van de dikkere weekend-edities is zelfs bijna een kwartier langer (46 minuten).

Digitaal vs print
Het totale bereik van printuitgaven is op dagbasis nog altijd hoger dan de digitale kanalen van dagbladen. Die bereiken met app en web samen dagelijks 25% (3,7 miljoen) van de dertienplussers. De sites en apps van dagbladen hebben samen een bezoekduur van gemiddeld 22 minuten

Magazines

Consument blijft loyaal aan print magazines. Het bereik is in 2018 stabiel gebleven. Vooral magazines in de categorieën opinie, dagblad magazines, culinair, automotive en special interest zien hun bereik stijgen. Het bereik van print magazines is ten opzichte van de vorige meting (2018-IV) stabiel.

Print magazines bereiken in totaal 11,3 miljoen mensen. Dit is 78% van de Nederlandse bevolking (13 jaar en ouder). 50-plussers (86%), vrouwen (83%) en welstandigen (82%) zijn de meest heavy magazine lezers, maar ook onder jongere doelgroepen zijn magazines populair. Zo leest 70% van Generatie Z print magazines.

&C snelste stijger

Binnen de categorieën Opinie, Dagblad magazine, Culinair, Automotive en Special interest zien veel titels het bereik stijgen. &C is de snelste stijger met 23%. Het magazine wordt sinds kort in het NOM onderzoek gemeten en laat ten opzichte van de vorige meting – de eerste keer dat bereikscijfers voor &C zijn gepubliceerd – een forse stijging zien.

Top 5 

Veel magazines behalen elke editie hoge lezersaantallen. De top 5 van magazines met het hoogste bereik zijn: Kampioen (4,5 miljoen), Libelle (1,5 miljoen), Donald Duck (1,5 miljoen), LINDA. (1,2 miljoen) en Privé (1,1 miljoen).