Tweede kamer gaat publieke omroep toetsen op 'marktverstoring'

Tweede kamer gaat publieke omroep toetsen op 'marktverstoring'

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen ingestemd met het wetsvoorstel dat de nieuwedienstentoets aanscherpt. Hiermee worden activiteiten van de publieke omroep getoetst aan mogelijke marktverstoring.

Met de nieuwedienstentoets beoordeelt de minister voor Media of de maatschappelijke meerwaarde van nieuwe activiteiten van de publieke omroepen wel opweegt tegen de verwachte marktverstoring. In de aangescherpte toets wegen de effecten op marktpartijen zwaarder mee.

De toets voorkomt dat publieke omroepen onnodig in het vaarwater van commerciële media belanden. In het wetsvoorstel dat nu door de Tweede Kamer is aangenomen krijgt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de taak om de markteffecten van nieuwe publieke activiteiten te analyseren. De onafhankelijkheid van de ACM en haar expertise op het terrein van marktwerking zijn onbetwist.

Daarnaast krijgen marktpartijen bij de start van de procedure al een inspraakmoment. Met de zienswijzen van marktpartijen kan daardoor al eerder in het proces rekening worden gehouden.

Branche-organisatie NDP Nieuwsmedia is groot voorstander van de wetswijziging. In de afgelopen jaren heeft de brancheorganisatie veelvuldig aangedrongen op aanscherping van de toets. NDP Nieuwsmedia juicht de positieve stemming van vandaag daarom toe.

Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia: "Dit is een grote stap vooruit. De spelregels voor de concurrentie tussen publieke en commerciële nieuwsmedia zijn vandaag eerlijker geworden. We zijn heel blij dat de Tweede Kamer dat breed heeft gesteund. De spelregels voor de concurrentie tussen publieke en commerciële nieuwsmedia zijn vandaag eerlijker geworden.”