Vrij Nederland moet (weer) re-organiseren

Vrij Nederland moet (weer) re-organiseren

Het opinieblad Vrij Nederland staat een re-organisatie te wachten. Hoofdredacteur Ward Wijndelts heeft een plan klaar om VN toekomstbestendig te krijgen, zo meldt NRC.

Het plan van Wijndelts ligt nu bij de redactie ter beoordeling. De redactie heeft volgens de statuten beslissingsrecht over structurele veranderingen. Als het plan door hen wordt aangenomen, ligt er ook een budget van een half miljoen klaar om het uit te voeren.

Patrick Swart, CEO van WPG, geeft aan dat Vrij Nederland voor WPG een belangrijke titel is die niet persé winst hoeft te maken, maar wel tenminste kostendekkend dient te zijn.

In 2018 leed de titel een flink oplageverlies en online doet Vrij Nederland het minder goed dan concurrenten als HP/De Tijd en De Groene Amsterdammer.

Meer over de ontwikkelingen bij Vrij Nederland is te te lezen bij NRC 

Update 10 april:
Vrij Nederland zou, mits een plan van hoofdredacteur Wijndelts wordt aangenomen, zonder vaste schrijvende redactie verder willen gaan. Alleen Wijndelts en twee ondersteunende krachten blijven in het voorstel over.