KVB Boekwerk: 3 Studies naar impact van het boek

KVB Boekwerk: 3 Studies naar impact van het boek

De afgelopen maanden heeft KVB Boekwerk drie onderzoeken laten uitvoeren in een grote studie rondom de impact van het boek. De drie rapporten die dat opleverde zijn aangeboden aan Minister van OCW Ingrid van Engelshoven.

De drie eindrapporten gaan ieder in op een specifiek onderwerp: de impact van het lezen van boeken op mens en maatschappij, de maatschappelijke impact van boekhandels en het economisch belang van het boekenvak.

Hieronder leest u per rapport een korte inleiding en kunt u doorklikken naar de samenvatting én het rapport zelf.

De impact van het lezen van boeken op mens en maatschappij

Telkens weer blijkt uit onderzoek dat mensen die boeken lezen in vergelijking met niet-lezers beter geïnformeerd zijn en zich daardoor beter staande kunnen houden in de maatschappij. Maar waar komen deze effecten vandaan? Hoe kan het dat je deze vaardigheden ontwikkelt door boeken te lezen? En waarom is dat belangrijk voor de maatschappij?

Lees de samenvatting of download het rapport hier.

De maatschappelijke impact van boekhandels

Boekhandels spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie van de samenleving. Een bezoek aan de boekhandel wordt, mede door de evenementen die georganiseerd worden, gezien als een cultureel tijdverdrijf. Dat zorgt voor een verbeterde leefbaarheid van de omgeving. En daar profiteren ook andere winkeliers en ondernemers van, ook door de economische component die daaraan verbonden is: op haar beurt zorgt de verbeterde leefbaarheid voor hogere vastgoed- en grondprijzen.

Lees de samenvatting of download het onderzoek hier.

Economisch belang van het boekenvak

Dit onderzoek heeft kaart gebracht wat het belang van het boekenvak is voor de Nederlandse economie. Daarbij is gekeken naar de omzet, toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsinkomen van de productieketen van algemene boeken (A-boeken).

Met een omzet van € 34 miljoen voor de schrijvers en vertalers, € 244 miljoen voor de uitgevers en € 498 miljoen voor de boekverkopers bedraagt de totale toegevoegde waarde van het boekenvak aan de Nederlandse economie (Bruto Binnenlands Product) in 2017 bijna een kwart miljard euro.

Lees de samenvatting of download het rapport hier.