Kamervragen over btw verlaging digitale publicaties

Kamervragen over btw verlaging digitale publicaties


D66-Kamerleden Joost Sneller en Steven van Weyenberg hebben schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Slob (Media) en staatssecretaris Snel (Belastingen) over de toepassing van het verlaagde btw-tarief op e-publicaties.

Naast een aantal sarcatisch klinkende vragen zoals 'Kunt u zich herinneren dat tijdens de Eurogroep en Ecofinraad van 2 oktober jl. een politiek akkoord is bereikt over het dossier betreffende btw op e-publicaties?' stellen de kamerleden een drietal relevante vragen over de voortgang: 

  • Welke voorbereidingen ter verlaging van de btw op e-publicaties worden momenteel door het kabinet getroffen? Wat is hierbij de stand van zaken?
  • Wat is het verwachte tijdpad rondom de invoering van de verlaging van btw op e-publicaties? 
  • Op welke wijze bent u voornemens overleg met de sector te voeren, bijvoorbeeld over de definitie en reikwijdte, met betrekking tot deze verlaging van btw op e-publicaties?

Toezeggingen kabinet
Bij monde van ministers Slob en Hoekstra deelde het kabinet de Tweede Kamer eerder al mee dat het snel aan de slag zou gaan met het verlagen van de btw op digitale publicaties.  De vragen van de kamerleden geven aan dat het volgens hen niet snel genoeg gaat en dat het kabinet ook duidelijk overleg moet gaan voeren met de sector, de uitgeefsector in het bijzonder