Melden prijswijzigingen boeken vanwege verhoging laag btw-tarief

Melden prijswijzigingen boeken vanwege verhoging laag btw-tarief


Melden aangepaste prijzen
Het kabinet is voornemens het lage btw-tarief te verhogen van 6 naar 9 procent. Dit staat in het Belastingplan 2019. Naar verwachting gaat deze verhoging in per 1 januari 2019. Hierdoor gaat ook de btw op (papieren) boeken met 3 procent omhoog.Vooruitlopend op de beoogde wijziging van de Wvbp kunnen uitgevers en importeurs vanaf nu tot 1 februari 2019 de aan het nieuwe btw-tarief aangepaste boekenprijzen melden via boekenprijs.cvdm.nl.
 
De behandeling van het pakket Belastingplan 2019 door de Eerste Kamer staat gepland op 11 december 2018. De stemmingen zijn op 18 december 2018. Wij adviseren onze website goed in de gaten te houden. Mocht het wetsvoorstel niet worden aangenomen, dan kunnen uitgevers de prijswijzigingen tijdig ongedaan maken via bovengenoemde website.