Bereiksversterker geactualiseerd en uitgebreid

Bereiksversterker geactualiseerd en uitgebreid

 

Landelijke nieuwsmerken

Ruim vier op vijf Nederlanders (81% bij 13 jaar en ouder) raadplegen maandelijks een of meer landelijke nieuwsmerken, via een gedrukte krant, een site of een app. In verschillende doelgroepen is het bereik van landelijke merken aanzienlijk hoger, onder meer bij hoogopgeleiden (88%), welgestelden (86%) en de zakelijke doelgroep (89%).

Regionale nieuwsmerken

De landelijke nieuwsmerken hebben een sterke positie in West-Nederland. Buiten het Westen worden de regiomerken verhoudingsgewijs meer geraadpleegd. In geheel Nederland is het crossmediale bereik van regionale dagbladen 60%. In de Nielsen-gebieden Noord (72%), Oost (69%) en Zuid (78%) is het bereik aanzienlijk hoger. In het Zuiden is het bereik van de regiomerken zelfs hoger dan van de landelijke merken (74%).

Over Bereiksversterker

De Bereiksversterker toont zowel het bereik van printmedia als van online kanalen. De resultaten worden per mediumtype getoond, maar ook als ontdubbeld totaal.
 
Voor mediaprofessionals is het van belang te weten welke personen nieuwsmedia bereiken. Om adverteerders te bedienen, is een selectie van 22 veelgebruikte doelgroepen gemaakt. De volgende kengetallen worden getoond: 

  • Print: bereik per gemiddeld nummer voor dagbladen en aangesloten opiniebladen
  • Online: maandbereik nieuwssites en -apps
  • Merkbereik: aantal personen (netto) dat een nieuwsmerk in een maand heeft bekeken, ongeacht het platform

De Bereiksversterker is ontworpen om snel een gespecificeerde lijst te produceren. Voor mediaplannen op maat blijft mediaplanningssoftware onmisbaar. Neem voor maatwerk contact op met de betreffende uitgever of mail naar onderzoek@ndpnieuwsmedia.nl. Aan de in de Bereiksversterker getoonde cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.