Bianca Daniels treedt terug als uitgever Gopher

Bianca Daniels treedt terug als uitgever Gopher
Op 31 december 2018 treedt Bianca Daniels terug als uitgever van Gopher. Onder haar leiding is Uitgeverij Gopher uitgegroeid tot marktleider in het segment author initiated publishing. Een uniek concept, waarbij schrijftalent niet afhankelijk is van traditionele uitgevers om een mooi boek te laten verschijnen. 

In de afgelopen twaalf jaar zijn er ontelbare manuscripten langs haar kritisch oog gegaan. Meer dan 500 auteurs zijn door haar redactioneel begeleid, wat heeft geresulteerd in unieke verhalen die het fonds inhoud geven.
Begin dit jaar heeft Wedding Nederland besloten Uitgeverij Gopher over te nemen en verder uit te bouwen. Inmiddels heeft Bianca Daniels haar overdracht vrijwel afgerond.

"Het waren bewogen jaren vol uitdagingen voor het team. Ik had die niet willen missen. Schrijftalenten heb ik altijd aangespoord en omarmd. Veel dank ben ik verschuldigd aan alle auteurs die hun vertrouwen hebben gegeven en met wie ik tijdens de lange weg naar een goed manuscript veelal een persoonlijke en bijzondere band heb opgebouwd. Ik ga nu zelf een volgend hoofdstuk schrijven en ben verheugd dat er een nieuwe uitgever is aangetrokken."

Martijn Adelmund zal Bianca Daniels opvolgen. Adelmund was voorheen onder meer redacteur bij Meulenhoff Boekerij, A.W. Bruna Uitgevers en Uitgeverij Het Spectrum.