Speciale Donald Duck voor kinderen met dyslexie

Speciale Donald Duck voor kinderen met dyslexie
De Ducklexie special is gemaakt door The Walt Disney Company, het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie) en zes 11-jarige ervaringsdeskundigen.

Ook lezers die wat meer moeite met lezen hebben weten de weg naar de Donald Duck-tijdschriften, -albums en -pockets te vinden. Stripverhalen zijn makkelijker te begrijpen door de combinatie van beeld en tekst. Doordat moeilijkere woorden door het beeld makkelijker in een context geplaatst kunnen worden, wordt de woordenschat spelenderwijs vergroot. Het vrolijke weekblad heeft een speciale editie ontwikkeld voor kinderen die moeite hebben met lezen: De Ducklexie Donald Duck.

Ducklexie

Uit onderzoek van Donald Duck Weekblad bleek dat kinderen die moeite hebben met lezen graag kortere teksten en rustigere verhalen lezen. Het vrolijke weekblad werkte met een raad van ervaringsdeskundigen onder begeleiding van het RID. De Ducklexie ervaringsdeskundigen kwamen met nuttige adviezen. Joan Lommen, hoofdredacteur Donald Duck Weekblad vertelt: “De gesprekken die we met deze kinderen gevoerd hebben waren voor ons erg leerzaam. En soms waren er echte eyeopeners: je zou denken dat woorden als Ajax en Feyenoord met die x en die y een stuk lastiger te lezen zijn dan FC Duckstad en Gansdorp. Dat bleek niet zo te zijn.” Caspar (10 jaar) legt uit: “Lezen is lastig als er drukke achtergronden zijn. Dan ik raak snel afgeleid en moet ik opnieuw beginnen met lezen van de tekst. In de Ducklexie Duck zijn de achtergronden minder druk en letters groter. Hierdoor kan ik makkelijker het verhaal lezen!”
 
In de Ducklexie special is het lettertype makkelijker te lezen door de aangepaste lettergrootte, letterspatiëring, woordspatiëring en interlinie. Joan Lommen licht verder toe: “De Ducklexie special is een uitgave voor kinderen met dyslexie, maar ook voor kinderen met lees- en spellingproblemen. Ik denk dat we met deze uitgave een heel eind zijn gekomen om het voor hen prettig en goed leesbaar te maken.” 

Samenwerking Regionaal Instituut voor Dyslexie

Het RID omarmde het idee onmiddellijk toen zij hoorden dat Donald Duck Weekblad een special wilde ontwikkelen voor kinderen die moeite hebben met lezen. De zes 11-jarigen, die allemaal in behandeling zijn voor hun leesproblemen, waren geselecteerd door het RID. Patty Gerretsen, directeur inhoud & ontwikkeling van het RID vertelt: “We zien dat kinderen met dyslexie graag strips zoals Donald Duck lezen. De combinatie beeld en strip zorgt ervoor dat verhaalstructuren makkelijker te doorgronden zijn. Vooral dat er plezier aan lezen wordt beleefd vinden wij belangrijk. Geweldig om te zien dat Donald Duck Weekblad nog een stapje verdergaat met het lanceren van een dyslexie special.”