Prinsjesdag 2018: meer geld voor online bibliotheek

Prinsjesdag 2018: meer geld voor online bibliotheek
In de Rijksbegroting 2019 en volgende jaren maakt minister van Engelshoven extra geld vrij om e-books nog beter beschikbaar te maken voor gebruikers van openbare bibliotheken via de Online Bibliotheek.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wendt het extra geld voor e-books aan om auteurs en uitgevers een betere vergoeding te geven voor elke uitgeleend e-book. Voor bibliotheken en hun gebruikers betekent het dat er meer titels beschikbaar komen en dat het aanbod van de Online Bibliotheek nog actueler wordt. 

De extra vergoeding voor de rechthebbenden wordt in 2020 1,75 miljoen euro en daarna omhoog gebracht tot 2 miljoen euro per jaar in de periode 2021 - 2023. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het jaarlijkse inkoop voor het basispakket e-content dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) in het kader van de Wsob ontvangt.
Bereikbaarheid openbare bibliotheek in regio

De minister maakt ook extra geld vrij voor versterking van het bibliotheeknetwerk. In de Tweede Kamer werd eind 2017 de motie Asscher met algemene stemmen aangenomen. Met deze motie roept de Tweede Kamer de regering op de zwakke bibliotheken te versterken. Hiervoor wordt in de periode 2019 - 2021 driemaal 1 miljoen euro ingezet.