WPG Uitgevers presenteert cijfers over 2017

WPG Uitgevers presenteert cijfers over 2017

 
Het bedrijf, bekend van o.a. De Bezige Bij, A.W. Bruna, WPG Kindermedia, educatieve uitgever Zwijsen en de mediamerken van WPG Media zoals Vrij Nederland, Voetbal International en Happinez, verkocht in 2017 WPG België, thans Standaard Uitgeverij. In nauwe samenwerking met het management van het toenmalige WPG België is aan het einde van het boekjaar de management buy-out van het Belgische boekenbedrijf afgerond.
 
Algemeen directeur Patrick Swart: “De afgelopen periode is vervolg gegeven aan het herinrichten van de organisatie en het realiseren van besparingen. We focussen ook in 2018 en 2019 op het realiseren van structurele verbeteringen. We werken aan een stevig fundament om in de toekomst in te kunnen zetten op groei. De gelden die we weten vrij te maken, investeren we direct in onze mensen, productontwikkeling en innovaties bij de verschillende bedrijfsonderdelen.”
 
WPG kent een bijzondere aandeelhoudersconstructie, de enige aandeelhouder is Stichting Weekbladpers, een stichting zonder winstoogmerk.