Klein leert van groot, groot leert van klein

Klein leert van groot, groot leert van klein

Klein maakt zich groot

Voor de Vlaamse markt heeft Imago Mediabuilders bijvoorbeeld een platform gebouwd voor het digitaal verrijken en gebruiken van bestaand lesmateriaal voor het middelbaar onderwijs. Omdat het digitale materiaal gebaseerd is op de boeken, kunnen papier en digitaal makkelijk naast elkaar in de klas gebruikt worden. De leerlingen kunnen hun werkboeken digitaal invullen, waarbij de opdrachten gelinkt zijn aan de theorie.
Veel kinderen vinden werken op de tablet of pc leuker dan op papier, de meerwaarde voor de docent is dat de opdrachten automatisch gescoord kunnen worden – dat scheelt nakijkwerk. Voor de verschillende (kleinere) Vlaamse educatieve uitgeverijen zou het te kostbaar en te ingewikkeld zijn om zélf een dergelijk pakket te ontwikkelen, maar door gebruik te maken van een derde partij konden ze de kosten delen. Zo verloren ze geen terrein op de grote uitgeverijen, die hun eigen ontwikkelafdeling hebben.
 
Ook bij niet-innovatieve activiteiten als de inkoop van drukwerk, foto’s, illustraties of videomateriaal kunnen kleine uitgevers door hun krachten te bundelen de voordelen van de grote behalen. Een toeleverancier kan bijvoorbeeld een gunstig contract met een beeldbank afsluiten omdat de gezamenlijke afname van alle klanten een zeker volume heeft. Dat voordeel kan hij vervolgens met de uitgeverijen delen. Rechtenbeheer is noodzakelijk, maar wel complex als er veel werk van verschillende makers wordt gebruikt. Daardoor is het geen activiteit die bij de meeste uitgevers veel enthousiasme oproept, terwijl het nauwgezet moet gebeuren om (dure) vergissingen te voorkomen. Zelf een rechtenbeheersysteem bouwen dat het hele proces van beeld zoeken, aankopen, gebruiken en hergebruiken ondersteunt is voor kleine uitgevers meestal geen optie. Ook daar kunnen ze schaalvoordelen behalen door (via een partner) de krachten te bundelen.

Groot kijkt naar klein

Grote uitgeverijen zijn minder wendbaar dan kleine. Plannen moeten langs een aantal managementlagen voor dat er beslissingen genomen worden, een toepassing moet meteen voor een heleboel producten nuttig zijn, terwijl die allemaal hun eigen bijzonderheden hebben en veranderingen weerstand oproepen. Terwijl flexibiliteit essentieel is om in een snel veranderend technologisch landschap te innoveren. Niet alleen om een goed idee snel klaar te stomen voor de markt, maar ook om een – in eerste instantie nog wild – idee snel te onderzoeken en te beoordelen of het de moeite is om het verder te ontwikkelen of niet.

Veel grote organisaties besteden de ontwikkeling uit aan partijen die door hun omvang, structuur en manier van werken snel de levensvatbaarheid van nieuwe producten en diensten tot een werkend concept kunnen smeden, dat klaar is om getest te worden. De ideeën die uiteindelijk tot wasdom komen, worden vervolgend in de staande organisatie geïncorporeerd.

Flexibiliteit is essentieel is om in een snel veranderend technologisch landschap te innoveren

Grote uitgeverijen kunnen ook winst behalen door vroeg in het proces de kopijinname en -verwerking te stroomlijnen. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde checklists kan snel beoordeeld worden of de kopij (tekst én beeld) aan de eisen voldoet. Dan kunnen verbeteringen en aanvullingen snel gerealiseerd worden. Dat is en stuk efficiënter dan er in de proeffase achter komen dat er nog een en ander niet aan de standaarden voldoet. Bij kleinere uitgeverijen is er vaak één toegewijde redacteur die van de hoed en rand weet en precies weet wat er nodig is. Bij complexere organisaties is het handig om door middel van standaardisering van het proces te zorgen voor homogene kwaliteit.

Ook het hanteren van vaste werkprocedures helpt om het productieproces soepel te laten verlopen. In plaats van één medewerker die het hele proces doet, worden de verschillende taken bij specialisten ondergebracht. Dat werkt echter alleen als de overdracht tussen de verschillende specialisten soepel verloopt, anders zijn er extra controleslagen nodig en gaat het voordeel van de specialisatie weer verloren. Omdat rollen, taken en procedures vaak historisch bepaald zijn, kan het verstandig zijn om een externe adviseur te betrekken in het stroomlijningsproces.

Creativiteit essentieel

Een belangrijk aspect aan automatiseren, stroomlijnen en innoveren is dat de rationele ingrepen in de verschillende processen er niet toe mogen leiden dat de creativiteit in het gedrang komt. Dat is immers het aspect waarin de uitgeverij zich onderscheidt van de concurrentie. Bij Imago Mediabuilders zetten ze de ontwerper daarom al in een vroeg stadium naast de ICT’er, zodat ze samen kunnen ontdekken waar de grenzen liggen en hoe ze die zo ver mogelijk kunnen leggen.
 
Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Imago Mediabuilders.