Er is een nieuwe, alternatieve schoolatlas

Er is een nieuwe, alternatieve schoolatlas

Nederland heeft er een schoolatlas bij. En een nieuwe schoolatlassenuitgeverij. Want Alcarta komt niet van de makers van de Bosatlas, maar van ThiemeMeulenhoff. In de woorden van Eric Razenberg, CEO van ThiemeMeulenhoff: “Er valt nu iets te kiezen bij de aardrijkskundeles.”
 
Initiatiefnemer Maarten Boddaert is gespecialiseerd in het ontwikkelen van geografische producten, zoals kaarten, workshops en educatief materiaal. Hij heeft een (cartografisch) uitgeefverleden bij onder meer Noordhoff, Coutinho en de ANWB. Samen met de Duitse uitgever Westermann Gruppe en een flink team van redacteuren, cartografen en docenten heeft hij het idee uitgewerkt tot een product. Dat was een enorme klus: op een gegeven moment werkte er bijvoorbeeld een team van twintig cartografen in Braunschweig aan de kaarten. Het resulteerde in een kloek boekwerk van 300 pagina.

(tekst gaat verder onder de foto)

Maarten Boddaert

Er is ook een online-versie die samen met ThiemeMeulenhoff is ontwikkeld, waardoor de digitale atlas goed aansluit op de andere digitale producten van die uitgeverij. Online zijn de kaarten gekoppeld aan Google Earth, zodat de leerlingen in en uit kunnen zoomen en het landschap in 3D kunnen bekijken.
De atlas is goedgekeurd als hulpmiddel bij het centraal examen van havo en vwo.