Boekverkopersbond wordt coöperatieve vereniging

Boekverkopersbond wordt coöperatieve vereniging
Met algemene stemmen is de ALV afgelopen maandagmiddag akkoord gegaan met de omvorming van de KBb naar een coöperatieve vereniging.

De nieuwe organisatievorm maakt het mogelijk om aan de leden het CB-dividend van 4 miljoen euro uit te keren. De verdeelsleutel voor de uitkering werd eveneens met grote meerderheid goedgekeurd. Plan is om in hoog tempo de leden het hun toekomende deel van het dividend uit te keren.

Vanwege de verandering naar een coöperatieve vereniging hebben we toestemming nodig om het predikaat “Koninklijk” te mogen blijven voeren. De aanvraag om het predicaat ‘koninklijk’ te blijven voeren ligt al enige tijd in Den Haag en het bestuur verwacht deze zomer een besluit.

Bij de nieuwe coöperatie hoort dat leden opnieuw een overeenkomst met de vereniging moeten afsluiten en ook dat er een verklaring moet worden ondertekend waarin leden de statutaire doelstellingen van de vereniging onderschrijven.

Omdat een coöperatieve vereniging geacht wordt bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen zal Boek & Bedrijf als zodanig deel uitmaken van organisatie.