Lancering Listr: docenten delen content

Lancering Listr: docenten delen content


Listr.nl sluit aan bij de strategische agenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Minister Jet Bussemaker in het nieuws: "Onderwijs wordt beter als docenten hun kennis uitwisselen. Van hen wordt verwacht dat zij hun digitale onderwijsmiddelen vrij beschikbaar stellen, via een (inter)nationaal platform." – bron: de beleidsnota van minister Bussemaker, juli 2015

Listr is vanaf 2013 volgens de Lean Startup methode ontwikkeld in het Sanoma Lab en uitgebreid getest op scholen met docenten en leerlingen.
 


Dwarsdenkers & Friskijkers

inct.spiratie 2015: voor uitgevers die het van een andere kant willen bekijken

Tot 1 oktober a.s.early bird korting

www.inctspiratie.nl