Directeur Lotte Sluyser verlaat NUV

Directeur Lotte Sluyser verlaat NUV
Het Algemeen Bestuur van het NUV en Lotte Sluyser, directeur NUV, zijn in goed overleg overeengekomen dat zij na vier maanden haar functie neerlegt.

De voornaamste reden is gelegen in het verschil in visie hoe veranderingen naar de toekomst vorm te geven. Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de energie waarmee Lotte haar werkzaamheden heeft verricht.

Totdat in haar opvolging is voorzien, zal Ruud Schets de taken waarnemen als interim-directeur.