Werken in de uitgeverij?

Werken in de uitgeverij?

Het zijn zware tijden in de uitgeefsector en dat is te zien aan het aantal re-organisaties. Sanoma, WPG, Unieboek|Het Spectrum om een paar grote te noemen, maar ook bij de middelgrote en kleinere uitgeverijen vallen banen weg. Veel van de ontslagen werknemers gaan, noodgedwongen, verder als zzp’er en worden ironisch genoeg vaak weer door oude werkgever ingehuurd want het werk moet toch gedaan worden.

Hoe erg is het om in deze tijd in de uitgeefsector te werken? Helemaal niet erg, als je tenminste bereid mee te groeien met het vak en als je ook niet te bang bent om uiteindelijke in een andere vorm je werk te doen.
Ik noemde hierboven niet voor niets de grote concerns die re-organiseren. Concerns van dat formaat zullen als eerste reactie op de neerwaartse spiraal in de kosten gaan snijden. Daar is niets tegen te doen. Het roept tegelijk de vraag op of die bedrijven nog georganiseerd zijn op een manier die in de 21e eeuw past.

Veel professionals denken dat de uitgeefsector beter georganiseerd zou zijn als de uitgeefbedrijven zelf kleiner zouden worden en meer op projectbasis zouden samenwerken met zzp’ers en experts. Het is duidelijk dat de nieuwe wereld vraagt om nieuwe wijzen van het organiseren van werk. Dat is een traject dat waarschijnlijk weerstand zal oproepen omdat het ook ten koste gaat van baanzekerheid. De vraag is echter: moet je als werknemer kiezen voor baanzekerheid of werkzekerheid? Hoe je het ook wendt of keert, het vraagt om het loslaten van bestaande zekerheden en gewoontes.

Hoe dit traject ingezet moet worden is nog niet duidelijk, dat het een traject is waarover nagedacht wordt is wel helder. Op het voorjaarscongres van inct zullen onder meer Anne Jan de Graaf van FNV/Kiem, Klaas de Boer van 227 Media, Harrie van Luxemburg, COO van Kluwer en Femke Leemeijer, nu nog commercieel directeur WPG maar per 1 juli a.s. zzp’er, hun licht over deze vraagstukken laten schijnen.

Succesvol uitgeven is het thema van die bijeenkomst en daar speelt de nieuwe wijze van werken en organiseren een belangrijke rol. Ook hiervoor geldt weer dat er geen heilige graal is, geen pasklaar antwoord, maar dat  oude zekerheden en waarden rondom werk en organisatie op de helling staan. In een tijd waarin de wereld sterk verandert, zul je af en toe echt out of the box moeten denken om antwoorden te kunnen vinden.

Het congres probeert daar een aanzet toe te geven door behalve het onderwerp Werk & Organisatie ook andere thema’s ruimte te geven: Marketing, ofwel niet alleen snijden in kosten, maar juist ook zoeken naar nieuwe markten en nieuwe omzet & Nieuwe Initiatieven, nieuwe manieren van uitgeven. Over deze twee onderwerpen binnenkort meer.

Het congres voor uitgevers over succesvol uitgeven

Meer dan 20 topsprekers, waaronder Sjuul Paradijs (De Telegraaf), Dan Hassler-Forest (Transmedia) Diederik van Leeuwen (Stichting Bibliotheek), & Harrie van Luxemburg (Kluwer)

Meer informatie en aanmelden