Mythbuster 1: 'Toegankelijkheid is alleen relevant voor mensen met een zichtbeperking'

Mythbuster 1: 'Toegankelijkheid is alleen relevant voor mensen met een zichtbeperking'

Dat toegankelijkheid in publicaties alleen van belang is voor mensen met een zichtbeperking is een veelgehoorde opvatting. Maar klopt dat wel? De InCT-redactie legde deze stelling voor aan de toegankelijkheidsexperts van Stichting Dedicon, de grootste leverancier van toegankelijke leesvormen in Nederland.

Marian Oosting is een van de toegankelijkheidsexperts: “Bij Dedicon weten we maar al te goed dat toegankelijkheid veel breder is dan alleen het produceren en aanpassen van publicaties voor de 350.000 mensen met een zichtbeperking. Hoewel het waar is dat mensen met een visuele beperking specifieke behoeften hebben als het gaat om toegang tot informatie, zijn er tal van andere groepen die ook baat hebben bij toegankelijke publicaties.”

Grotere doelgroep
“Denk bijvoorbeeld aan mensen met dyslexie; een grote groep die veel moeite heeft met het lezen van standaardtekst, omdat het misgaat met de verwerking in de hersenen van letters en woorden. Voor deze groep kunnen toegankelijke lettertypes en goed doordachte opmaak het leesproces aanzienlijk vergemakkelijken.
Maar toegankelijke publicaties zijn ook plezierig voor mensen die laaggeletterd zijn. Of voor lezers die de taal (nog) niet machtig zijn. Zij maken bijvoorbeeld dankbaar gebruik van tekst-naar-spraaktechnologie. 
Tel je al deze mensen bij elkaar op, dus mensen met dyslexie, laaggeletterden en mensen die de taal niet machtig zijn, dan heb je het al gauw over meer dan 4 miljoen mensen. Daarbij zijn er ook nog lezers met een tijdelijke beperking, bijvoorbeeld iemand met een arm in het gips. En mensen die situationeel beperkt zijn in het lezen, bijvoorbeeld omdat er fel zonlicht op het beeldscherm schijnt. Ook zij hebben baat bij toegankelijke publicaties. Daarmee is zo’n beetje elke lezer geholpen met toegankelijkheid. 
Toegankelijkheid gaat dus niet alleen over het faciliteren van mensen met specifieke beperkingen. Het gaat vooral over het creëren van plezierige leeservaringen voor iedereen. Design for all is een principe dat zijn naam dus eer aan doet.”

Mythe ontkracht
“Dat toegankelijkheid alleen relevant is voor mensen met een zichtbeperking, klopt dus niet. Kortom,  mythe ontkracht! Je bereikt met toegankelijke publicaties immers een veel groter lezerspubliek en je biedt ook nog eens fijnere leeservaring. Investeren in toegankelijkheid loont!”

Heb jij een mythe over toegankelijkheid die we moeten onderzoeken? Mail het expertteam van Dedicon: komverder@dedicon.nl 


Expertteam Toegankelijkheid van Dedicon


Bij Dedicon geloven we in een wereld waarin tekst en beeld toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen met een leesbeperking. Daarom maken wij bestaande informatie vaak achteraf alsnog waarneembaar. Maar zou het niet mooi zijn wanneer informatie in de bron al toegankelijk zou zijn? Het expertteam van Dedicon helpt uitgevers verder met toegankelijkheid. Bijvoorbeeld met de cursus Pragmatische Inzichten voor uitgevers die de essentie van toegankelijk publiceren beter willen begrijpen en die op zoek zijn naar waardevolle inzichten uit de praktijk.