Eindejaarsinkopen in coronatijd: #winkelslimkoopoptijd

Eindejaarsinkopen in coronatijd: #winkelslimkoopoptijd

Nederland is inmiddels in de tweede coronagolf aangekomen. In winkels zijn mondkapjes een standaard accessoire geworden. Zowel klanten als boekhandelaren lijken zich er steeds meer van bewust te zijn dat november en december lastige maanden gaan worden. De hoop is dat consumenten daarom eerder naar de winkels komen voor hun feestinkopen, daluren gaan gebruiken en zich veilig en verantwoordelijk gaan gedragen. Om dit te stimuleren is de hashtag #winkelslimkoopoptijd in het leven geroepen.

​In de maanden maart en april heeft het boekenvak de hashtag #ikleesthuis massaal omarmd. Boekhandels, CPNB en uitgevers hebben allen deze hashtag in hun uitingen gebruikt en dat heeft effect gehad. De hoop is dat de hashtag #winkelslimkoopoptijd dit ook gaat bewerkstelligen. Onder andere de CPNB en Libris Blz. gebruiken deze hashtag in hun reclame- en andere uitingen. De GAU verzoekt alle uitgevers om zoveel mogelijk aan te haken bij de campagne, door de hashtag #winkelslimkoopoptijd te gebruiken.