NDP Nieuwsmedia: meer zorgvuldigheid nodig bij behandeling Media Freedom Act

NDP Nieuwsmedia: meer zorgvuldigheid nodig bij behandeling Media Freedom Act

De Media Freedom Act, een omvangrijk Europees wetgevingpakket met de intentie de persvrijheid in de EU te bevorderen, gaat procedureel de volgende fase in. NDP Nieuwsmedia uitte kort na de presentatie van de wet haar zorgen over de mogelijke implicaties voor de Nederlandse situatie. Die zorgen zijn eerder toe- dan afgenomen