Nieuwe goedgekeurde Modelovereenkomst freelance auteurs en redactiemedewerkers

Nieuwe goedgekeurde Modelovereenkomst freelance auteurs en redactiemedewerkers

Op 13 maart 2022 heeft de Belastingdienst opnieuw zijn goedkeuring gegeven aan deze Modelovereenkomst waardoor bij gebruik er dus geen sprake is van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking).