Mediamonitor 2021: Kantelpunt in digitalisering mediagebruik en mediaconcentratie

Mediamonitor 2021: Kantelpunt in digitalisering mediagebruik en mediaconcentratie

De komst van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen is ook ons mediagedrag substantieel veranderd: We hebben vooral méér media gebruikt, méér nieuwsmediamerken geconsulteerd, in grotere mate via digitale kanalen. Zijn deze veranderingen blijvend? In welke mate spelen mediabedrijven hierop in met hun beleid? Uit de Mediamonitor 2021 blijkt dat drie onderliggende trends de veranderende consumptie kenmerken en de strategische keuzes van mediabedrijven (mede) bepalen.