Nationaal Programma Onderwijs: ondersteuning door aanbieders van leermiddelen en toetsen

Nationaal Programma Onderwijs: ondersteuning door aanbieders van leermiddelen en toetsen

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs doet het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (onder andere) een beroep op educatieve uitgevers om scholen te ondersteunen  bij het maken van doordachte keuzes, focus en spreiding van het lesprogramma. In de recent gepubliceerde menukaart verwijst het ministerie naar de inzet van  leermiddelen en (leerlingvolg)toetsen als ondersteunende interventie. Tevens wordt er gewezen op het belang van professionalisering van leerkrachten/leraren via gerichte trainingen (www.nponderwijs.nl).