Mediahuis mag dagbladen in Noord-Nederland overnemen

Mediahuis mag dagbladen in Noord-Nederland overnemen

Mediahuis mag NDC mediagroep overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. NDC is een relatief kleine speler op de dagbladenmarkt. De overname heeft geen gevolgen voor lezers en zal geen negatieve gevolgen hebben op de prijs, kwaliteit en innovatie in de sector. Er blijft voldoende concurrentie tussen de verschillende landelijke en regionale dagbladen over. Ook op de advertentiemarkt blijft er voldoende concurrentie.

Partijen hebben toegezegd de bezorging van ochtendbladen van andere dagbladuitgevers zonder eigen distributienetwerk te (blijven) uitvoeren tegen redelijke tarieven.

Mediahuis is uitgever van de landelijke dagbladen De Telegraaf en NRC. Ook geeft Mediahuis verschillende regionale bladen uit in Zuid- en Noord-Holland en Limburg. Onder NDC vallen de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, het Dagblad van het Noorden en diverse regionale nieuwsbladen en huis-aan-huis bladen in Noord-Nederland.

De ACM heeft onderzocht of de overname van NDC door Mediahuis gevolgen heeft voor de keuze van lezers voor dagbladen en de mogelijkheden voor adverteerders. Dat blijkt niet het geval. Voor lezers van de regionale dagbladen van NDC verandert weinig. De dagbladen van Mediahuis en NDC concurreren nauwelijks met elkaar. Uit onderzoek blijkt dat regionale radio en televisie (en de daarbij behorende websites) en regionale nieuwswebsites een belangrijkere concurrent zijn dan de landelijke dagbladen van Mediahuis en DPG (o.a. De Volkskrant en het AD).

Op de advertentiemarkt blijft voldoende concurrentie over. Ook hier blijft DPG de belangrijkste concurrent. Adverteerders hebben daarnaast ook nog de keuze om online hun advertenties te plaatsen om op die manier hun doelgroep te bereiken.

Bezorgen van kranten
NDC heeft een eigen netwerk voor het bezorgen van ochtendbladen in het noorden van Nederland. Mediahuis en DPG maken gebruik van dit netwerk. Van dit netwerk maken ook uitgevers zonder eigen distributienetwerk gebruik. Om te voorkomen dat de prijzen of kwaliteit voor die uitgevers mogelijk achteruit gaat, heeft Mediahuis toegezegd dat ze redelijke voorwaarden zal hanteren voor het bezorgen van ochtendbladen van andere uitgevers zonder eigen distributienetwerk. Die voorwaarden en service zijn vergelijkbaar met die van de bezorging van hun eigen kranten.

ACM en nieuwsmedia
De markt voor nieuwsmedia is flink in beweging. Betaalde dagbladen zien al jaren het aantal abonnees dalen. Daarbij lezen steeds meer abonnees een onlinekrant al dan niet gecombineerd met een papieren krant in het weekend. Ook de advertentie-inkomsten voor kranten dalen al jaren. Adverteerders geven steeds meer van hun advertentiebudget uit aan online kanalen. Concentraties in de media maken dat er enkele grote uitgevers van nieuwsmedia zijn. De ACM kijkt bij deze concentraties of er voor consumenten, adverteerders en uitgevers van dagbladen zonder eigen distributienetwerk nog voldoende keuze over is.