ThiemeMeulenhoff draagt bij aan bevordering leesonderwijs op basisscholen

ThiemeMeulenhoff draagt bij aan bevordering leesonderwijs op basisscholen

Volgens de Onderwijsraad lezen Nederlandse jongeren steeds minder vaak en met minder plezier. ThiemeMeulenhoff draagt met het nieuwe leesmagazine Lequ bij aan meer leesplezier bij basisschoolleerlingen. Lequ is een magazine met de mooiste fragmenten uit kinderboeken, strips en informatieve boeken. Speciaal voor leerlingen van groep 3 tot en met 8.

Het geconcentreerd lezen van boeken en langere teksten is steeds minder populair bij basisschoolleerlingen. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hetfunctioneren op school en in de samenleving. “Daar moest iets aan gedaan worden”, aldus Maurice van Kouwen, business manager Primair Onderwijs bij ThiemeMeulenhoff. “Leerlingen moeten worden gestimuleerd om hun leesvoorkeuren te ontdekken om zo weer met plezier te gaan lezen.”

“Wij gunnen het ieder kind om met plezier te lezen. Lequ helpt kinderen bij hun ontdekkingstocht naar hun favoriete leessmaak”, zegt Van Kouwen.Het magazine toont fragmenten van boeken die de leerlingen enthousiast maken. Ook aan leerkrachten is gedacht. Zij krijgen in de speciale leerkrachteditie van Lequ tips over welke boeken goed passen bij hun klas en putten inspiratie uit leesbevorderingsactiviteiten voor in de klas.

Vergroten van woordenschat
Uit het onderzoek ‘Leesbevordering basisonderwijs 2019’ van Stichting Lezen blijkt dat 89% van de ondervraagde leerkrachten het vergroten van de woordenschat een belangrijke reden vindt om aan leesbevordering in de klas te doen.Hoe meer een kind leest, hoe groter de woordenschat wordt. Lequ biedt hiervoor de oplossing. Het magazine sluit volledig aan bij de taaladviezen van curriculum.nu. Lequ daagt leerlingen én leerkrachten uit om te kijken welke soort boeken en verhalen favoriet zijn.